Negatieve Druktherapie"

Hoe werkt het?

Wat doet het met de wonde?

De negatieve druk zorgt dat de groei van granulatieweefsel versnelt, het extravasculaire wondvocht wordt weggetrokken, de bacteriële belasting vermindert en de lokale circulatie verbetert, wat maakt dat de wondbodem beter doorbloed raakt. Verder creëer je een vochtig wondmilieu door het afsluiten van het verband. Dit alles resulteert in een snellere wondheling of wondbedvoorbereiding voor chirurgie, waardoor de hospitalisatieduur en de zorgkosten daalt. Bovendien vraagt negatieve druktherapie maar tweemaal per week om een verbandwissel, wat ook de werklast van de verpleegkundigen vermindert.

Wat doet het systeem?

Het vacuümtherapiesysteem bestaat uit een therapie-unit die door een computer wordt bestuurd, een opvangbeker, een steriele plastic of foam slang, een foamverband en doorzichtig folieverband. Het foamverband, dat eruit ziet als een zwarte spons, wordt op of in de wonde aangebracht en afgesloten met een doorzichtige folie. Via een aanzuigpoort wordt de slang in verbinding gebracht met de spons. Het wondvocht wordt uit de wonde gezogen en opgevangen in de opvangbeker. 

Indicaties en aandachtspunten

Indicaties

Negatieve druktherapie kan als verband gebruikt worden voor zowel acute als chronische wonden, voor alle lagen van de huid en met als uitgangsprincipe het vochtig wondmilieu. Alle voorgaand besproken eigenschappen  maken dat dit verband een uitgebreide indicatiestelling kent voor zowel kleine als grote huiddefecten. Het kan als voorbereiding dienen op operaties, maar ook als eerste keus actief verband. Enkele indicaties zijn: traumawonden, decubitus, ulcus cruris, open sternum, behandelde geïnfecteerde wonden, wonddehiscenties, wonden in voorbereiding van plastische chirurgie. Een groot voordeel bij wonden met veel exsudaat is dat het wondvocht continu afgezogen wordt, wat voor meer comfort zorgt doordat je minder verbandwissels, minder maceratie van de wondranden en minder geurhinder krijgt.

Aandachtspunten 

Je start niet met negatieve druktherapie bij de aanwezigheid van necrotische wonden, fistels naar organen, maligne weefsel in de wond, een onbehandelde osteomyelitis en de nabijheid van blootlig gende bloedvaten, zenuwen, organen of botfragmenten.

 (WCS Nieuws, Bernaerts, Kris, 2017)Instructie video's