Debrideren

"

Welke technieken kunnen we gebruiken?

Autolytisch debridement

Door de vochtige wondheling te ondersteunen kunnen lichaamseigen enzymen het dode weefsel beter afbreken vb Alle hydrogels

Enzymatisch debridement

We brengen van buitenaf enzymes aan in de wonde om de afbraak te bespoedigen. Vb Iruxol en Hyalo4Start

Osmotisch debridement

Door een osmotisch onevenwicht te creëren zullen er mee lichaamseigen enzymen naar het wondbed gevoerd worden. Vb Honingzalven, Suiker

Madentherapie of biologisch debridement

Door middel van de stoffen die kleine larven uitscheiden gaat dood weefsel veel sneller oplossen, verder stimuleren de maden de wondheling en werken ze sterk antibacterieel.

Mechanische debridement

Door gebruik te maken van pincet, curettes, schrapers, sponsjes enz… verwijderen we het oppervlakkige dode weefsel en de resten van de afbraak van het dode weefsel 

Het chemisch debridement 

Door het aanbrengen van een chemisch uitgebalanceerd product zal het dode weefsel afgebroken worden

Het scherp debridement 

Door gebruik te maken van scherpe instrumenten waaronder een scalpel kan je mits de nodige voorwaarden in acht te nemen het dode weefsel wegsnijden.

Het chirurgisch debridement

De arts zal meestal onder lokale of gehele anesthesie het dode weefsel verwijderen.